Kovinarska P&P

Preoblikovanje v hladnem in toplem

V naših obratih vam nudimo storitve preoblikovanje pločevin v hladnem in toplem.
Po potrebi si lahko preoblikovalna orodja sprojektiramo in izdelamo sami, preoblikovanje pa lahko izvedemo tudi na orodjih naročnika.

Preoblikovanje v hladnem preoblikovanje v toplem

2013@KOVINARSKA P&P, vse pravice pridržane
Deutsch English Slovensko